An Error Occurred

Vi fors√łger hele tiden at holde alle links i live,
men tilsyneladende fandt du et der ikke er.

Send venligst en mail til webmaster: Torben Wilhelmsen

An unknown exception has occurred
/-/page-calendar
Traceback (most recent call last):
 File "/home/ec2-user/Xierpa/xpyth/handlers/gethandler.py", line 130, in _renderworker
  result = self._render(e, request)
 File "/home/ec2-user/Xierpa/xpyth/handlers/gethandler.py", line 256, in _render
  result = self._renderpython(e, pythonpath)
 File "/home/ec2-user/Xierpa/xpyth/handlers/gethandler.py", line 368, in _renderpython
  execfile(pythonpath, globals)
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/index.py", line 1172, in 
  FcfHome(e, result).build()
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/index.py", line 103, in build
  self.fcfbuildini(graffle, database, app)
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/_py/fcfbuild.py", line 428, in fcfbuildini
  self.buildbody()
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/index.py", line 216, in buildbody
  self.buildbodycontent()
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/index.py", line 265, in buildbodycontent
  self.calendardisplay()
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/_py/fcfbuild.py", line 1406, in calendardisplay
  self.fcfcal(date=int(e.form['date'] or 0) or None)
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/_py/fcfbuild.py", line 1473, in fcfcal
  thisyearholidays = yearholidays(date.year,'dk')
 File "/home/ec2-user/xml/wil/fcf/_py/fcfbuild.py", line 68, in yearholidays
  holidaydict[key] = (easter+item).date
UnboundLocalError: local variable 'easter' referenced before assignment

No XML source available